Aanvraag Formulier bestemd voor organisaties/eigenaars van kerkorgels in het noorden van de provincie Noord-Holland.

Omschrijving aanvraag Beschrijf in een beknopt, duidelijk omschreven aanvraag welke middelen nodig zijn voor onderhoud of restauratie van het instrument.

Aanvraag

Deze optie is verplicht, alleen dan wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Naam organisatie

Naam contactpersoon

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Email

Bankrekeningnummer aanvrager/organisatie

Wat draagt u zelf bij en in welke vorm (financeel of anders)?

Geniet u elders een financiële bijdrage?

Zo ja, van wie en tot welk bedrag;

Welk bedrag vraagt u aan?

Deze optie is verplicht, alleen dan wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Verstuur